Advantech Türkiye


 Advantech Türkiye Ortak Girişimi

Alitek Teknoloji 2011 yılında; Türkiye 'de Advantech ürün ve çözümlerinin ithalatı, dağıtımı, satış öncesi ve sonrası destek ve eğitim hizmetlerinin verilmesi etkinliklerini yürütmek üzere kurulmuştur. 14 Mart 2018 tarihinde Advantech'le resmen duyurulan ortaklıkla Advantech Türkiye ofisinin kurulum çalışmaları hızlanmıştır.

Endüstriyel otomasyon ve iletişim çözümleriyle başlayan çalışmalar günümüzde Advantech'in bütün ürün portföyü ve 'Akıllı Gezegeni Birlikte Olanaklı Kılmak' vizyonunu kapsayacak şekilde genişlemiştir. Advantech Türkiye bu yeni ortaklık aşamasında sistem bütünleştirme ve dağıtım süreçlerinde güvenilir işbirlikleri geliştirme arayışındadır.

  Endüstriyel Nesnelerin Interneti (IoT)

Advantech 1983 yılında, endüstriyel PC (bilgisayar) ve kart üretimiyle başlattığı etkinliklerini günümüzde gömülü sistem ve otomasyon çözüm platformu sağlayıcısı bir teknoloji lideri olarak sürdürmektedir.

Günümüzde fabrikaları, enerji şebekelerini ve hatta şehirleri dijitalleştirerek akıllandıran temel teknoloji durumundaki Endüstriyel Nesnelerin Interneti (IIoT) Advantech Türkiye'nin en öncelikli çalışma alanıdır. Geçmişte insan-makine arayüzleri, endüstriyel bilgisayarları, sinyal toplama modüll ve kartları, SCADA yazılımları gibi ürün odaklı yapılan çalışmalar artık IIoT çatısı altında çözüm odaklı olarak yürütülmektedir.

  Endüstriyel İletişim

Endüstriyel otomasyon Endüstri 3.0 eşiğini geçerken PLC, RTU, modem gibi aygıtların iletişim ve bilişim işlevlerinde yaygın olarak seri iletişim tabanlı Fieldbus protokollerini kullandı.

Endüstri 4.0'a geçişte Advantech; Wi-Fi, Zig-Bee, Bluetooth, 3G, LTE, fiberoptik gibi farklı iletişim medyaları için çok sayıda çözüm sunmaktadır. Ayrıca, güvenlik ve akıllı ulaşım gibi yüksek güvenirlik ve performans gerektiren video çözümlerine uygun endüstriyel Ethernet switchler de sağlamaktadır.

Sektörler


Akıllı Fabrikalar

Endüstri 4.0'e geçerken fabrikaların gözetim ve denetim işlevlerinde İnsan-Makine arayüzü (HMI) kullanımı, dijitalleşmek için de ekipmanlara bağlanabilirlik gereksimleri artmaktadır.

Enerji Üretimi ve Dağıtımı

Advantech akıllı şebekelerin zorlu koşullarına uygun çözümler üretmektedir: sertifikalı bilgisayarlar, IoT teknolojiyle donatılmış akıllı RTU'lar, yönetilebilir switchler, gateway ve SCADA çözümleri.

İleri Makine Otomasyonu

Endüstri 4.0 süreçlerinizin zorladığı robotik, bilgisayarlarlı görü, otomatik yönlendirme, gelişkin hareket kontrol gibi her ileri makine otomasyonu çözümleri için hazır platformlarımız var.

Bilgisayarlı Görü

Advantech Türkiye ve iş ortakları; bilgisayarlı görü projeleriniz için uzun dönem sürekliliği olan, güvenilir çözümler sağlarlar.

Akıllı Ulaşım

Advantech akıllı şehirlerde, konforlu yaşamın en kritik bileşeni olan akıllı ulaşım için 7x24 çalışabilen, güvenilir ürünler sunmaktadır.

Petrol ve Doğalgaz

En değerli fosil doğal kaynaklar olan petrol ve doğalgazı işleyip, kullanan tesisler özel sertifikalı bilişim donanımlarına gerek duyar.


Endüstriyel IoT (IIoT)


Endüstriyel Nesnelerin Internet'i (IoT) çatı yapısı; hem Endüstri 4.0 (© Almanya !) hem de Akıllı Gezegen (© IBM) vizyonlarının temel bileşenidir. Bu çatı yapıda her geçen gün daha değişik yapılandırmalar önerilse de; her IoT "Nesne"si için aşağıdaki üç temel özellik sorgulanmalıdır:

  • Ölçüm ve denetim yapabiliyor mu ?
  • Ne kadar akıllı ?
  • Bağlanabilirlik becerileri nedir ?

Nesnelerin dış dünyayla etkileşimleri çerçevesinde topladıkları "bilgilerin" arşivlenmesi, değerlendirilerek paylaşımlı kullanıma alınmaları ideal olarak "Bulut hizmetleri" üzerinden sağlanır. Bulut hizmetleri sağlanan katmana bağlı olarak altyapı, platform ve yazılım hizmetleri için IaaS, PaaS, SaaS gibi kısaltmalarla anılmaktadır.

Advantech sensör düzeyine yakın m2com konsorsiyumundan başlayıp buluttaki kapsamlı hizmet platformu olan WISE-PaaS ile bütün endüstriyel IoT gereksinimlerine uygun çözümler üretmektedir.

Endüstri 4.0'la birlikte üretim süreçlerinizi gözlemleme, denetleyip İnsan-Makine etkileşimlerinizi iyileştirme ve toplam üretkenliğinizi arttırmayı hedefliyorsanız Alitek Teknoloji A.Ş.'yi arayın.